Czy wiesz że?

Usuwaniu danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.

Faktury należy przechowywać tylko 5 lat*.

W starych dokumentach gromadzą się; kurz, grzyby, drobnoustroje i inne niebezpieczeństwa dla zdrowia.

Niszczarki biurowe tną dokumenty przeważnie tylko na paski, są mało wydajne, a swoją pracą powodują kurz i hałas.

Zbędne dokumenty zabierają powierzchnię biurową, tak potrzebną w każdej firmie.

Nowe przepisy RODO nakładają na podmioty przetwarzające dane osobowe, prawny obowiązek informowania o incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych. Incydent bezpieczeństwa zwany jest w przepisach RODO naruszeniem ochrony danych osobowych i może polegać m. in. na naruszeniu bezpieczeństwa prowadzącym do nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych - NIE RYZYKUJ ZNISZCZ STARE NIEPOTRZEBNE DOKUMENTY.

* Przepisy o rachunkowości nakazują przechowywać dowody księgowe umów handlowych, roszczeń dochodowych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym TYLKO przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.